Over het Willibrord Kamerkoor

Het Willibrord Kamerkoor is in september 2014 opgericht door Bas Groenewoud. Het repertoire van het koor omvat a-cappella werken uit de diverse cultuurhistorische muzikale stijlperioden evenals werken met instrumentale begeleiding. Een focus ligt daarbij op de uitvoering van religieuze of kerkmuziek samengesteld door Europese componisten. Het koor geeft enkele keren per jaar een concert op locaties die gelegen zijn in en om de stad Utrecht. De te geven concerten worden kenbaar gemaakt in de agenda op deze website.

Het Willibrord Kamerkoor hanteert een projectmatige werkwijze waarbij er voorafgaand aan elke uitvoering gemiddeld zes repetities worden gehouden. Het koor kent vaste leden, echter amateurzangers kunnen zich per uitvoering aanmelden. Geïnteresseerde zangers melden zich aan door een e-mail te zenden naar info@willibrordkamerkoor.nl of een bericht te sturen middels het contactformulier.

 


 


© Willibrord Kamerkoor/Legov :: Bijgewerkt op 30-8-2021 :: Login